Dovoli pregled, ko je kviz zakljuen

e to monost omogoite, bodo udeleenci lahko pregledali svoje pretekle poskuse tega kviza.

To je omogoeno samo, ko je kviz zakljuen.

Kazalo vseh datotek pomoči