Pomešani odgovori

e omogoite to monost, bo vrstni red odgovorov v okviru vsakega vprašanja nakljuno premešan vsaki, ko udeleenec odgovarja na ta kviz.

Seveda to velja samo za vprašanja, ki prikazujejo ve odgovorov, kot sta vprašanje z veimi izbirami in vprašanje ujemanja.

Namen je preprosto udeleencem nekoliko oteiti prepisovanje.

Za monost ni povezana z rabo nakljunih vprašanj.

Kazalo vseh datotek pomoči