Pomešana vprašanja

e to monost omogoite bo vrstni red vprašanj v kvizu nakljuno pomešan vsaki, ko bo poskušal udeleenec odgovarjati na kviz.

To ni povezano z uporabo Nakljunih vprašanj, gre zgolj za vrstni red prikaza vprašanj.

Namen je udeleencem nekoliko oteiti prepisovanje.

Kazalo vseh datotek pomoči