Prietek in zakljuek kviza

Doloite lahko as, kdaj je kviz osebam dostopen za poskuse odgovarjanja.

Pred asom prietka in po asu zakljuka, bo kviz nedosegljiv.

Kazalo vseh datotek pomoči