HTML način

Imate naslednje možnosti:

Brez HTML
Prezre vse HTML oznake. Oblikovanje se izvaja z WikiBesedami. V tem načinu delujejo filtri.
Varen HTML
Nekatere oznake so dovoljene in so prikazane. Filtri, ki potrebujejo oznakem v tem načinu niso aktivni !
Samo HTML
Brez WikiBesed, samo HTML. Ta možnost omogoča uporabo urejevalnika HTML.

Kazalo vseh datotek pomoči