Obnovi strani

Če kdo naredi zmedo na večih straneh vašega Wikija, boste morda želeli samodejno obnoviti te spremembe z brisanjem vseh različic strani, ki vsebujejo določen niz v polju {author} (običajno IP naslov ali ime gostitelja)

Kazalo vseh datotek pomoči