Počisti strani

Ta funkcija počisti stare različice strani shranjene v podatkovni zbirki in ohrani samo zadnjo različico.

Kazalo vseh datotek pomoči