Vrste Wikijev

Obstajajo tri vrste wikijev: Izvajalec, Skupine in Udeleženec. Dodatno, podobno kot pri vseh dejavnostih, ima wiki Moodle skupinske načine: "Brez skupin" "Ločene skupine" in "Vidne skupine". To pripelje do naslednje matrice devetih možnosti:

Brez skupin Ločene skupine Vidne skupine
Izvajalec Obstaja samo en wiki, ki ga lahko ureja samo izvajalec. Udeleženci lahko vidijo vsebino. Obstaja en wiki za vsako skupino, ki ga lahko ureja samo izvajalec. Udeleženci lahko vidijo samo wiki njihove skupine. Obstaja en wiki za vsako skupino, ki ga lahko ureja samo izvajalec. Udeleženci lahko vidijo wikije vseh skupin.
Skupine Obstaja samo en wiki. Izvajalec in vsi udeleženci lahko vidijo in urejajo ta wiki. Obstaja en wiki na skupino. Udeleženci lahko vidijo in urejajo wiki svoje lastne skupine. Obstaja en wiki na skupino. Udeleženci lahko spreminjajo samo wiki svoje lastne skupine. Vidijo lahko wikije vseh skupin.
Udeleženec Vsak udeleženec ima lasten wiki, ki ga lahko vidijo in urejejo samo sami in njihov izvajalec. Vsak udeleženec ima lasten wiki, ki ga lahko urejajo samo sami in njihov izvajalec. Udeleženci lahko vidijo wikije drugih udeležencev iz njihove skupine. Vsak udeleženec ima lasten wiki, ki ga lahko urejajo samo sami in njihov izvajalec. Udeleženci lahko vidijo wikije vseh drugih udeležencev v predmetu.
Če način skupin ni bil vsiljen v nastavitvah predmeta, ga je možno nastaviti s ikonami skupin na domači strani predmeta po tem, ko je wiki ustvarjen.
  • Izvajalec lahko vedno ureja vse wikije v predmetu.

Kazalo vseh datotek pomoči