Uporaba Wiki


Wiki je osnova za skupno delo pri sestavljanju spletnih strani. Principi so preprosti.

 • Besedilo se napiše in shrani.
 • Pozneje lahko nekdo drug prebere to besedilo in se spomni dodatka ali popravka, ki bi ga lahko vnesel. Izbere lahko "Uredi" in sam vnese spremembe na stran.
 • Po shranitvi nove različice je le-ta na voljo globalno.


Z wikijem, je možno enostavno dodati stran ali povezavo na obstoječe strani.

 • Povezava se ustvari z WikiBesedo. To je ena beseda z vsaj dvema črkama z veliko začetnico. Če stran s takim imenom že obstaja, bo samodejno povezana, sicer bo prikazan znak za vprašaj.
 • S klikom na ta znak za vprašaj, se bo odprla nova prazna stran s tem imenom in jo bo moč urejati.Pravila oblikovanja Wiki

Odstavki

 • odstavke v besedilu ločite s praznimi vrsticami
 • uporabite tri znake za odstotek %%% za vsiljen prelom vrstice
 • če pred besedilom dodate presledke ali tabulatorje bo besedilo zamaknjeno

!! Naslovi

 • uporabite znak za klicaj ! na začetku vrstice za ustvarjanje malega naslova
 • !! za srednjega
 • !!! za velike naslove

Slog besedila

 • če želite poudariti besedilo ga obdajte z dvema enojnima narekovajema '' (po navadi izgleda ležeče)
 • besedilo postane krepko z dvema podčrtajema (ali obdano z dvema zvezdicama **)
 • za ustvarjanje velikega besedila ga obdajte z znakoma ##
 • podobno dobite manjše besedilo z uporabo "µµ"
 • a nabor znakov podoben pisalnemu stroju bo uporabljen, če obdate besedilo z dvema znakoma enakosti ==.

Seznami

 • začnite vrstico z zvezdico * za začetek seznama
 • namesto zvezdice uporabite # za oštevilčene sezname
  1. ustvarite lahko podsezname
  2. naslednje točke seznama se pričnejo z enako mešanico * in #

HiperPovezave

 • samo vnesite WikiBesedo v vaše besedilo za ustvarjanje nove hiper povezave
 • obdajte nekaj besed z [oglatimi oklepaji] za ustvarjanje HiperPovezave v okviru WikiWikiWeb, ki ni sestavljena iz veljavne WikiBesede
 • vsak veljaven internetni naslov (ki se začne z http:/) kot je http://www.example.com/ v besedilu bo samodejno povezan
 • obdajte www naslov ali WikiPovezavo z oglatimi oklepaji in ji dodelite lep naslov z oznakami narekovajev ali znakom |
  • [naslov | http://example.com]
  • [WikiBeseda "naslov"] ali ["naslov za" WikiPovezavo]
 • če ne želite, da bi WikiBeseda ali http://www-naslov (ali [karkoli] v oglatih oklepajih) postalo HiperPovezava samo spredaj dodajte znak klicaja ali tildo
  • !NiHiperPovezava, ~NiHiperPovezava
  • ![ni hiperpovezava], !http://nipovezave.org/

Tabele z |

| samo obdajte | stvari z navpičnim | znakom |
| za izgradnjo | strukture tabele |
| brskalniki običajno | izpustijo manjkajoče | celice |

Prosimo, vedno vstavite prazno vrstico pred in za tabelo, tako da se loči od drugega besedila v svojem lastnem odstavku.

Slike

 • za vključitev slike v stran obdajte njen absoluten www-naslov z oglatimi oklepaji, npr. [http://www.example.com/pics/image.png]
 • druga možnost je uporaba funkcije za nalaganje slike.

Dodatno gradivo

Obstaja več možnosti za označevanje Wiki. Preverite Domačo stran Wrfurt Wiki za dodatne informacije.

Kazalo vseh datotek pomoči