Slika Marcela Čermelj
POMOČ PRI NALOGAH
objavil Marcela Čermelj - torek, 8. januar 2008, 09:24
 

Prosim, če mi lahko kdo pomaga rešiti te naloge:

1. Izračunaj ploščino območja med premico in parabolo:

    y=1, y=x2-4x+1                 (x2 pomeni x na kvadrat)

2. Poišči interval, v katerega funkcija

    f(x) = 4x2 + 24x + 70

    preslika interval (-4, -1). Vpiši dolžino preslikanega intervala.

3. Poišči asimptoto y = kx + n funkcije

   f(x) = 4x2 - 8x - 60 / x-1

   Vpiši k in n

   

Lepo prosim za pomoč in odgovor!