Ustvarjanje novega vprašanja

V kategorijo lahko dodate mnogo različnih vrst vprašanj:

Več izbir

Kratek odgovor

  Kod odziv na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči vpiše besedo ali frazo. Lahko je nekaj možnih kratkih odgovorov, z različnimi ocenami. Odgovori lahko razlikujejo velike in male črke ali pa ne.

  Več informacij o vprašanjih s kratkimi odgovori

Številčno

  Iz vidika udeleženca so videti številčna vprašanja enako kot vprašanja s kratkimi odgovori. Razlika je v tem, da lahko številčna vprašanja dopuščajo sprejemljivo napako. To omogoča nastavitev zveznega obsega odgovorov.

  Več informacij o številčnih vprašanjih

Drži/Ne drži

Ujemanje

Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje)

  Ta zelo prilagodljiva vprašanja so sestavljena iz tekočega besedila (v zapisu Moodle), ki vsebuje razne ugnezdene odgovore, vključno z vprašanji z večimi izbirami, kratkimi odgovori in številčnimi odgovori.

  Več informacij o vprašanjih z ugnezdenimi odgovori

Naključno ujemanje kratkih odgovorov

  Iz vidika udeleženca zgleda to vprašanje tako kot vprašanje ujemanja. Razlika je v tem, da so podvprašanja naključno vzeta iz nabora vprašanj s kratkimi odgovori v trenutni kategoriji.

  Več informacij o vprašanjih ujemanja

Naključno

Opis

  To ni pravo vprašanje. Preprosto prikaže neko besedilo (in morda grafiko) brez zahteve po odgovoru. Uporabi se lahko na primer za podajanje uporabnih informacij za sledečo skupino vprašanj.

  Več informacij o vprašanjih opisa

Izračunano

  Izračunana vprašanja ponujajo način za ustvarjanje posameznih številčnih vprašanj z uporabo nadomestnih znakov, ki so nadomeščeni s posameznimi vrednostmi ob izvajanju kviza.

  Več informacij o izračunanih vprašanjih

Spis

  Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči napiše odgovor v obliki spisa.

  Več o vprašanjih za spis

Kazalo vseh datotek pomoči